5 (100%) 1 vote

PPI đã được biết có liên quan đến việc làm trầm trọng tình trạng teo niêm mạc dạ dày, cụ thể ở những đối tượng nhiễm H. pylori. Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu mối liên quan giữa việc sử dụng PPI và ung thư dạ dày ở đối tượng đã được điều trị HP.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu đoàn hệ sử dụng một cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe của Hồng Kông bao gồm 63.397 người trưởng thành đã điều trị H. pylori bằng phác đồ 3 thuốc có clarithromycin trong 7 ngày từ năm 2003-2012. Khoảng 5% bệnh nhân được tiếp tục kê đơn PPI sau khi đã điều trị HP. Loại trừ các đối tượng bao gồm:

  • Thất bại với phác đồ điều trị này và được chẩn đoán ung thư dạ dày trong vòng 12 tháng sau khi điều trị HP hoặc có loét dạ dày sau khi điều trị.
  • Được kê đơn PPI hoặc thuốc đối kháng thụ thể histamin-2 (H2RA) trong vòng 6 tháng trước khi mắc ung thư dạ dày.
Đánh giá nguy cơ ung thư dạ dày dựa vào mô hình hồi quy Cox kèm theo điều chỉnh điểm khuynh hướng. H2RA được chọn làm nhóm đối chứng có nguy cơ âm tính.

Kết quả

Trong khoảng 8 năm theo dõi:

  • 0,24% đối tượng tham gia được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
  • Trong các phân tích đã được hiệu chỉnh: nguy cơ ung thư dạ dày tăng gấp hơn 2 lần ở những bệnh nhân dùng PPI ít nhất hàng tuần so với những người không sử dụng. Điều này có thể hiểu là: có khoảng >4 trường hợp mắc ung thư dạ dày trên 10.000 người qua các năm.
  • Nguy cơ ung thư tăng phụ thuộc vào liều lượng và thời gian sử dụng PPI.

Tạm kết

Đây là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu mối quan hệ của việc sử dụng PPI dài hạn với tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Điều này có thể liên quan đến tác động ức chế acid của PPI làm trầm trọng hơn tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày.

Các nhà nghiên cứu kết luận cần thận trọng khi kê đơn PPI dài hạn ở bệnh nhân nhiễm H. pylori kể cả khi đã điều trị H. pylori thành công. Và cần thêm nghiên cứu RCT để chứng minh mối quan hệ nhân quả.

Tài liệu tham khảo

Ka Shing Cheung et al. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for Helicobacter pylori: a population-based study, Gut [e-journal] 2017.

Xem thêm:

Thuốc ức chế bơm proton (PPI) có mối liên quan đến các bệnh về gan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here