5 (100%) 1 vote

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng ký sinh trùng sốt rét cần đến 2 loại protein để có thể lây nhiễm được vào các tế bào hồng cầu và thoát ra khỏi đó sau khi đã nhân lên. Phát hiện mới này có thể cung cấp cho các nhà nghiên cứu các đích tác động mới đầy tiềm năng để phát triển các thuốc kháng sốt rét.

Plasmodium falciparum chủng ký sinh trùng sốt rét gây ra số ca tử vong lớn nhất trên toàn thế giới, đã phát triển đề kháng với các thuốc điều trị ở 5 nước Đông Nam Á. Nghiên cứu được đề cập đến ở đây đã chỉ ra vai trò của plasmepsin IX và X, 2 trong 10 loại protein plasmepsin do P. falciparum sản xuất ra phục vụ cho các quá trình chuyển hóa và nhiều quá trình khác.

Đích tác động mới lên ký sinh trùng sốt rét
Đích tác động mới lên ký sinh trùng sốt rét

Phát hiện của các nhà khoa học

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra được các chủng ký sinh trùng sốt rét bị thiếu plasmepsin IX và X trong điều kiện thực nghiệm và so sánh chúng với các chủng vẫn còn 2 loại protein này. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng plasmepsin IX hiện diện ở các tổ chức gọi là rhoptry, đây là các cấu trúc tế bào được biệt hóa nằm bên trong ký sinh trùng sốt rét và giúp cho ký sinh trùng có thể xâm nhập vào tế bào hồng cầu. Ký sinh trùng sốt rét bị thiếu plasmepsin IX sẽ có các rhoptry bị khiếm khuyết.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện sự có mặt của plasmepsin X ở một loại tổ chức khác gọi là exoneme. Đây là các túi nhỏ có khả năng giúp cho ký sinh trùng sốt rét có thể thoát ra khỏi tế bào hồng cầu sau khi đã nhân lên.

Vai trò khác của plasmepsin X

Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện rằng plasmepsin X còn có vai trò trong việc làm biến đổi một protein khác là SUB1. Khi không có plasmepsin X, ký sinh trùng sốt rét không thể xử lý được SUB1 và do đó không thể lây nhiễm được vào các tế bào hồng cầu hoặc thoát ra khỏi những tế bào này sau khi đã nhân lên.

Các nhà nghiên cứu cũng đã xác định được 3 thuốc kháng sốt rét (các chất thí nghiệm) có cơ chế tác động hướng đích đối với plasmepsin X. Một chất trong đó là CWHM-117 đã được thử nghiệm trên mô hình chuột bị sốt rét.

Những phát hiện mới này có thể giúp các nhà nghiên cứu thực hiện được những biến đổi trên cấu trúc của CWHM-117 để chất này có thể có tác dụng mạnh hơn. Hơn nữa, ký sinh trùng sốt rét bị thiếu các protein plasmepsin có thể có tiềm năng được sử dụng để sàng lọc các hợp chất ứng viên nhằm tìm ra các thuốc kháng sốt rét mới.


Tài liệu tham khảo


1. Armiyaw S. Nasamu, Svetlana Glushakova, Ilaria Russo, Barbara Vaupel, Anna Oksman, Arthur S. Kim, Daved H. Fremont, Niraj Tolia, Josh R. Beck, Marvin J. Meyers, Jacquin C. Niles, Joshua Zimmerberg, Daniel E. Goldberg. Plasmepsins IX and X are essential and druggable mediators of malaria parasite egress and invasion. Science, 2017; 358 (6362): 518 DOI: 10.1126/science.aan1478 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here