5 (100%) 1 vote

Với tất cả sự tiến bộ gần đây trong thuốc điều trị ung thư phổi, nổi bật nhất là phương pháp điều trị miễn dịch và nhắm trúng đích, Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) đã phát hành bản cập nhật hướng dẫn thực hành lâm sàng ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) tiến xa.

Lần cập nhật cuối cùng là năm 2015. Bản cập nhập mới nhất tháng 8/2017 phản ánh những sự thay đổi trong bằng chứng nhờ hiểu rõ hơn về sinh học phân tử và di truyền trong ung thư phổi bao gồm liệu pháp điểm kiểm soát miễn dịch và nhắm trúng đích cho những bệnh nhân bị NSCLC có đích tác động là thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR), anaplastic lymphoma kinase (ALK) hoặc thụ thể tyrosin kinase của gen tiền ung thư (ROS1).

ASCO điều trị Ung thư phổi tiến xa
Ung thư phổi là căn bệnh rất nguy hiểm

I. Lựa chọn đầu tay với bệnh nhân không có đột biến gen

Khuyến cáo dành cho những bệnh nhân ung thư biểu mô không phải tế bào vảy hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy mà không có đột biến trên u nhạy cảm EGFR; hoặc sự sắp xếp lại gen mã hóa ALK hay ROS1 kèm với trạng thái biểu hiện gen (PS) 0 hoặc 1 (và PS phù hợp của 2)

 • Với sự biểu hiện cao của PD-L1 (điểm tỉ lệ khối u [TPS] ≥50%) và không có chống chỉ định: khuyến cáo đơn trị với pembrolizumab (Keytruda, Merck) [chất lượng bằng chứng: cao; độ mạnh của khuyến cáo: mạnh]
 • Với sự biểu hiện thấp của PD-L1 (TPS <50%): khueyens cáo phối hợp các liệu pháp hóa trị gây độc tế bào khác nhau (có hoặc không có bevacizumab nếu bệnh nhân đang hóa trị với carboplatin và paclitaxel) (phác đồ có platin) [chất lượng bằng chứng: cao; độ mạnh của khuyến cáo: mạnh]; phác đồ không có platin [chất lượng bằng chứng: trung bình; độ mạnh của khuyến cáo: yếu]).
 • Tất cả trường hợp lâm sàng khác sử dụng điều trị đầu tay giống như hướng dẫn năm 2015.

II. Lựa chọn hàng thứ hai với bệnh nhân không có đột biến gen

Khuyến cáo dành cho những bệnh nhân ung thư biểu mô không phải tế bào vảy hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy mà không có đột biến trên u nhạy cảm EGFR; hoặc sự sắp xếp lại gen mã hóa ALK hay ROS1 kèm với trạng thái biểu hiện gen (PS) 0 hoặc 1 (và PS phù hợp của 2):

 • Với sự biểu hiện cao của PD-L1, không có chống chỉ định và đã nhận hóa trị liệu đầu tay mà không sử dụng liệu pháp điểm kiểm soát miễn dịch trước đó: khuyến cáo đơn trị với nivolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb), pembrolizumab hoặc atezolizumab (Tecentriq, Genentech) [chất lượng bằng chứng: cao; độ mạnh của khuyến cáo: mạnh].
 • Không có hoặc không biết sự biểu hiện của PD-L1; không có chống chỉ định và đã nhận hóa trị liệu đầu tay: khuyến cáo nivolumab hoặc atezolizumab; phối hợp các liệu pháp hóa trị gây độc tế bào khác nhau [chất lượng bằng chứng: cao; độ mạnh của khuyến cáo: mạnh].
 • Không khuyến cáo sử dụng những chất hoặc phối hợp ức chế điểm kiểm soát khác cũng như liệu pháp miễn dịch điểm kiểm soát kết hợp hóa trị.
 • Bệnh nhân đã được điều trị đầu tay bằng những chất ức chế miễn dịch điểm kiểm soát: khuyến cáo nên sử dụng những liệu pháp hóa trị gây độc kết hợp khác nhau (phác đồ có platin [chất lượng bằng chứng: cao, độ mạnh khuyến cáo: mạnh]; phác đồ không có platin [đồng thuận không chính thức; chất lượng bằng chứng: thấp; độ mạnh của khuyến cáo: mạnh]).
 • Bệnh nhân chống chỉ định với các chất ức chế miễn dịch điểm kiểm soát sau khi hóa trị đầu tay: khuyến cáo docetaxel [chất lượng bằng chứng: trung bình; độ mạnh của khuyến cáo: trung bình].
 • Bệnh nhân với ung thư biểu mô không phải tế bào vảy mà trước đó chưa sử dụng pemetrexed (Alimta, Lilly): khuyến cáo pemetrexed [chất lượng bằng chứng: trung bình, độ mạnh của khuyến cáo: trung bình].

Bệnh nhân có đột biến nhạy cảm EGFR

 • Nếu bệnh tiến triển sau khi điều trị đầu tay với chất ức chế EGFR tyrosin kinase (TKI) và đột biến T790M: khuyến cáo osimertinib (Tagrisso, AstraZeneca) [chất lượng bằng chứng: cao; độ mạnh của khuyến cáo: mạnh].
 • Nếu khối u thiếu sự đột biến của T790M: khuyến cáo sử dụng lần 2 platin [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: thấp; độ mạnh của khuyến cáo: mạnh].
 • Bệnh nhân được điều trị đầu tay với một chất EGFR-TKI mà có đáp ứng ban đầu và sau đó tiến triển bệnh chậm lại hoặc tối thiểu tại những vị trí riêng lẻ: lựa chọn điều trị tại chỗ kết hợp EGFR-TKI được lựa chọn [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: chưa đủ; độ mạnh của khuyến cáo: yếu].

Bệnh nhân có sự sắp xếp lại ROS1

 • Bệnh nhân trước đó chưa sử dụng crizotinib (Xalkori, Pfizer): khuyến cáo crizotinib [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: thấp; độ mạnh khuyến cáo: trung bình].
 • Bệnh nhân trước đó đã sử dụng crizotinib: khuyến cáo phác đồ có platin là lựa chọn hàng thứ hai, có hoặc không có bevacizumab (Avastin, Genentech) [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: chưa đủ; độ mạnh khuyến cáo: trung bình].

Bệnh nhân có đột biến BRAF

 • Bệnh nhân trước đó chưa sử dụng liệu pháp miễn dịch điểm kiểm soát và biểu hiện PD-L1 cao: khuyến cáo atezolizumab, nivolumab hoặc pembrolizumab [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: chưa đủ; độ mạnh khuyến cáo: yếu].
 • Bệnh nhân trước đó đã sử dụng liệu pháp miễn dịch điểm kiểm soát: khuyến cáo đơn trị với dabrafenib (Tafinlar, Novartis) hoặc phối hợp với trametinib (Mekinist, Novartis) như lựa chọn hàng thứ ba [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: chưa đủ; độ mạnh khuyến cáo: trung bình].

III. Lựa chọn hàng thứ ba

 • Bệnh nhân không có đột biến trên u nhạy cảm EGFR; hoặc sự sắp xếp lại gen mã hóa ALK hoặc ROS1 và ung thư biểu mô không phải tế bào vảy kèm theo PS 0 hoặc 1 (và PS phù hợp của 2) mà đã được hóa trị phối hợp hoặc không phối hợp với bevacizumab và liệu pháp miễn dịch điểm kiểm soát: khuyến cáo đơn trị với pemetrexed hoặc docetaxed [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: thấp; độ mạnh khuyến cáo: mạnh].
 • Bệnh nhân có đột biến trên u nhạy cảm EGFR(+), đã sử dụng ít nhất một trị liệu đầu tay EGFR-TKI và đã hóa trị với phác đồ có platin trước đó: chưa đủ dữ liệu để khuyến cáo nên dùng liệu pháp miễn dịch hơn là hóa trị (pemetrexed hoặc docetaxel [đồng thuận chưa chính thức; chất lượng bằng chứng: chưa đủ; độ mạnh khuyến cáo: yếu]).

Đối với lựa chọn hàng thứ tư, ASCO khuyên bệnh nhân cũng như các nhà lâm sàng nên cân nhắc và thảo luận về điều trị thử nghiệm, nghiên cứu lâm sàng sẵn có và tiếp tục chăm sóc hỗ trợ (hoặc giảm nhẹ) tốt nhất.

Các chuyên gia của ASCO cho biết với tất cả các khuyến cáo: lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Tài liệu tham khảo

Nasser Hanna, et al. Systemic Therapy for Stage IV Non–Small-Cell Lung Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. Published online August 14, 2017.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here