Rate this post

Tổng quan:

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa việc thường xuyên sử dụng acetaminophen và các biến chứng liên quan đến hen ở trẻ em, điều này dẫn đến một số bác sĩ đề nghị tránh sử dụng acetaminophen ở trẻ bị hen; tuy nhiên, các thử nghiệm được thiết kế phù hợp để đánh giá mối liên quan này ở trẻ em hiện đang còn hạn chế.

Phương pháp:

Trong một thử nghiệm tiến cứu, đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, song song, chúng tôi đã tiến hành ở 300 trẻ (độ tuổi từ 12 đến 59 tháng) mắc hen suyễn nhẹ kéo dài và được chỉ định dùng acetaminophen hoặc ibuprofen khi cần thiết để giảm sốt hoặc đau trong 48 tuần. Kết quả ban đầu là số ca bệnh hen suyễn dẫn đến điều trị bằng glucocorticoid toàn thân. Trẻ em ở cả hai nhóm đã được điều trị bằng liệu trình kiểm soát hen suyễn chuẩn được sử dụng trong một thử nghiệm có liên kết đồng thời.

Kết quả:

Những trẻ tham gia đã nhận trung bình 5,5 liều (khoảng tứ phân vị, 1,0 đến 15,0) thuốc thử nghiệm; không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm về số lượng liều trung bình nhận được (P = 0,47). Số cơn hen bùng phát cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm, với trung bình 0,81 trẻ tham gia dùng acetaminophen và 0,87 trẻ tham gia dùng ibuprofen trong 46 tuần theo dõi (tỷ lệ tương đối của cơn hen bùng phát ở nhóm acetaminophen so với nhóm ibuprofen, 0,94, khoảng tin cậy 95%, 0,69 đến 1,28, P = 0,67). Trong nhóm sử dụng acetaminophen, 49% số trẻ tham gia có ít nhất một cơn hen và 21% có ít nhất hai, tương ứng là 47% và 24% trong nhóm ibuprofen. Tương tự, không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa acetaminophen và ibuprofen đối với tỷ lệ ngày điều trị hen (85,8% và 86,8%, P = 0,50), sử dụng thuốc albuterol dạng hít (2,8 và 3,0 lần hít vào mỗi tuần) , P = 0,69), chăm sóc sức khoẻ ngoài kế hoạch cho bệnh hen (lần lượt là 0,75 và 0,76 trên mỗi người tham gia, P = 0,94), hoặc các tác dụng không mong muốn.

Kết luận:

Trong số những trẻ nhỏ bị hen suyễn nhẹ, việc sử dụng acetaminophen khi cần không chỉ ra mối liên quan đến tỷ lệ mắc phải bệnh hen tăng cao hơn hoặc kiểm soát hen kém hơn so với việc sử dụng ibuprofen khi cần.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here